top of page

SWEDEN Concepts AB är ett etablerat varumärke med egendesignade produkter.

Vi vill vara med och påverka möjligheten att låta barnens fantasi få en naturlig plats i alla hem. Slutmålgruppen är barnfamiljer med barn i åldern 0-7 år och alla som köper produkter och presenter till denna målgrupp. Familjen, barnen och hemmet prioriteras högt

i vårt tänkande.

Produktsäkerhet

Alla Kid’s Concepts leksaker är testade enligt gällande säkerhetskrav inom Europeisk standard. För att en leksak ska var godkänd så ska den ha CE Märkning. Det betyder att leksaken uppfyller kraven enligt EN71-1,2,3. Det innebär att vi följer alla de regler som gäller för smådelar, klämrisk, kvävningsrisker, färgämnen, flamsäkerhet, kemiska ämnen, mjukgörare s.k. ftalater, mm. Det säkerställer vi genom att innan en leksak kommer ut på marknaden låter vi ett oberoende testlaboratorium testa den så att leksaken överensstämmer med gällande säkerhetskrav.

CE märkning endast är till för leksaker!

I vårt sortiment finns det flera artiklar som ej är leksaker men som säljs till barn. Som till exempel inredningsdetaljer. På dessa produkter finns det ingen CE märkning, för det behövs inte enligt EU’s standard men dessa produkter är ändå testade bl.a. för material och färg vilket betyder att de endast innehåller godkända ämnen. Varningstext finns alltså enbart på de produkter där det krävs, t.ex. vissa produkter som innehåller smådelar som ej är godkända för barn under 3 år. Där finns denna varningstext; ”VARNING! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar, kvävningsrisk”.

Kid’s Concept jobbar ständigt med säkerheten och följer de säkerhetskrav som tas fram efter hand. Vi får information och råd från de myndigheter som kontrollerar säkerheten av leksaker. I Sverige är det Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och Kemikalieinspektionen.

bottom of page